critique
.
home invite studio white_cube critique dictionary
.
 
~ ~ ~ ~ ~
Die Godin en Aardverwarming >
Louise du Toit, 2007
Die basiese hipotese wat ek voorhou is dat die Joods-Christelike grond waaruit die Westerse samelewing gegroei het, ‘n simboliese orde of universum is, wat nie net ‘n baie groot aandeel gehad het in die totstandbring van die globale omgewingskrisis waarin ons nou verkeer nie, maar dat belangrike elemente binne hierdie denkstroom apokalipties met die krisis omgaan, en die apokalips selfs moontlik aktief bevorder, aangesien hulle die vernietiging van die aarde sien as deel van God se plan.

  In attempting to create new avenues of thought and practice within and between our respective creative disciplines, we are often stymied by the lack of insightful critique and dialogue. Through questioning and commenting on each other’s work in this space, we intend to create the vocabulary of thought that will make our work more accessible to a wider audience.

Please forward your articles and images to who will publish them unedited. Text specs: plain unformatted text, copy & paste into e-mail. Image specs: maximum quality JPEG, maximum size of 550 pixels x 550 pixels.