November 2007 Archives

Gedagtes

| | Comments (1) | TrackBacks (0)

13 June 2007

Daar is drie lyne wat ek volg: die eerste een is ek reeds mee besig (omdat my pa op die oomblik vir tien dae by my is) en die ander twee sal ek (een vir een) aanpak sodra hy na my broer toe gaan.
  
Die strek van die gedagtes is as volg:
  
Daar is heelwat instansies waar die wêreld soos sy was reeds vernietig is vir individue en groepe. Dit is nie nodig vir my om na die einde van my wêreld te travel om te sien hoe hierdie eindes verwerk word nie. Hulle is reeds hier by my: My pa se geheue wat elke dag minder vashou het is 'n einde van die wêreld wat hy geken het juis omdat hy dit nie kan onthou nie. Sy 'self' lei aan 'n erosie wat amper nie beskryfbaar is nie. Tien dae met my pa is dus die eerste werk in ondersoek. Die persoonlike einde wat aanhou nadat die einde reeds gebeur het.
  
Die tweede lyn wat ek sal aanpak wanneer ek klaar is met die verwerking van 'tien dae', kyk na die dieretuin as metafoor vir wesens wat oorlewendes is terwyl hulle habitat totaal vernietig is, sommiges die enigste oorblywende 'eksemplare' van hulle hele spesie. Ek het 'n gedagte dat ek dalk 'speelgoed' vir die diere sal wil maak, want ek het een oggend baie vroeg gesien hoe van hulle speel, aangesien daar niks is om te doen nie. The 'form' that contains an action/meaning... Hier is nog baie dinkwerk wat moet gebeur, maar dit sal kom wanneer ek daar is. Ek dink dit kan baie goed werk.
  
Die derde lyn is meer langtermyn, maar pas die maklikste in by 'FACE' se profiel: daar is honderde vlugtelingskinders in Johannesburg. Hulle kom vanoor die hele Afrika, veral die DRC, Rwanda en Burundi, maar ook Zim, Ethiopië, etc. 'n vlugtelingskind wat derduisende kilometer gestap het sonder ouers of enige iemand wat hulle ken, wat oorleef in lande waar hulle nie eers die taal kan praat nie, het duidelik by trans_end uitgekom. Ek het die boekie 'Suitcase Stories' nou die dag raakgeloop, en ek weet Erica werk met daardie kinders. Op die stadium het ek geen idee hoe dit in kuns gaan omskep nie, maar ek wil kyk of ek vir hulle van nut kan wees.

About this Archive

This page is an archive of entries from November 2007 listed from newest to oldest.

August 2009 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Powered by Movable Type 4.0